Образование

ВТУ проведе поредния конкурс „Моите първи педагогически опити“

За поредна година катедра „Предучилищна педагогика“ организира студентския конкурс „Моите първи педагогически опити“. Устойчивостта на този академичния модел е обусловена от неговата субективна ценност за участващите в конкурсната програма, които имат възможност да презентират своите постижения пред студентското научно общество, придружени от своите ментори. Подготовката на материалите провокира творческо търсене, насочено към генериране на иновативни образователно-приложни решения, в които се реализира трансформиране и надграждане на наученото в лекционните курсове и семинарните упражнения.

Тази година в конкурсната програма участваха 22 бакалаври и 1 магистър, които представиха над 30 разработки. Най-голям бе интересът към рубриките „Учебно портфолио“ и най-новата – „Авторски художествени текстове“.

Стимул за участниците е номинирането на най-добрите материали в деветте категории, които ще бъдат публикувани във втория брой на студентския сборник „Моите първи педагогически опити. Образователни технологии. Модели. Учебни проекти. Ресурси“.

Форумът бе проведен под патронажа на Декана на Педагогическия факултет на ВТУ проф. дн Венка Кутева-Цветкова, която приветства участниците и оцени високо техните усилия, подчертавайки, че иновативните академични практики се създават и утвърждават от творчески работещи всеотдайни преподаватели, които със своя професионализъм и лидерски качества транформират академичната интеракция и я правят желана от студентите делова и личностна среща.