Образование

ВТУ посвети научен симпозиум на юбиляра проф. Румен Янков

В зала „Европа“ на Ректората се откри научен симпозиум, посветен на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков.

На събитието присъстваха проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет; доц. д-р Димитър Симеонов, заместник-ректор по учебната дейност; проф. д.и.н. Милко Палангурски, заместник-ректор по научната дейност; доц. д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет; преподаватели, студенти и приятели.

„Поздравявам проф. Румен Янков за големия му личен празник. Той е от хората, които винаги са работили за Историческия факултет и най-вече за нашия университет. През годините Великотърновския университет се утвърди като една от значимите школи, средище на наука и иновации. Всичко това го дължим на колеги като Румен Янков, които с работата си възпитаха поколения студенти, готови да продължат пътя на своите преподаватели. Затова е важно да показваме уважение към своите учители и към своя университет. Проф. Янков, пожелавам Ви здраве и още много академични и лични успехи!“, каза в приветствието си проф. Хр. Бонджолов.

По време на научния симпозиум ще бъдат изнесени повече от 20 доклада, които впоследствие ще станат част от академичен сборник.

Организатор на събитието е катедра „География“ към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.