Образование

ВТУ подреди изложба по повод 85-та годишнина на бившия ректор проф. Димитър Филипов

Изложба, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. д.ик.н. Димитър Филипов, ректор на Великотърновския университет (1971-1979 г.), бе открита в музея на вуза. В нея са включени снимки от живота и дейността му, дипломи за завършено средно и висше образование, дипломи за придобити научни степени и звания, негови ръкописи и книги, поздравителни адреси, телеграми, ордени, медали и др. В постоянната експозиция са представени най-значимите отличия, които е получавал през годините. Всички те са част от голямото дарение, предоставено на музея от семейството на проф. д.ик.н. Димитър Филипов.

Доц. д-р Анка Игнатова, преподавател в Историческия факултет и уредник на музея, разказа за идеята за тази експозиция, за живота и дейността на проф. д.ик.н. Димитър Филипов. Събитието почетоха ректорът проф. д-р Христо Бонджолов, ректорите от предишни мандати доц. д-р Владимир Попов и проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, зам.-ректорът чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, които споделиха спомени за него, подчертаха огромния му принос и заслуги за успешното развитие и утвърждаване на Великотърновския университет. На събитието присъстваха преподаватели, студенти, служители, както и близки на проф. Д. Филипов.

Проф. д.ик.н. Димитър Филипов е най-младият ректор на Университета. През 1971 г., когато е на 39 години, е избран за ректор на Великотърновския университет. По време на управлението му е разширена материалната база на университета, построена е аулата (септември 1975 г.) и учебен Корпус 1, въведени са символите на Великотърновския университет (герб, почетни знаци), официално е открит паметникът на „Св. Евтимий Патриарх Търновски“ (8 май 1978 г.), обявен е първият почетен доктор на Великотърновския университет – д-р Светослав Рьорих.

Димитър Филипов работи първоначално като журналист в БТА: кореспондент за Великотърновски окръг, редактор в Международна редакция на БТА – София и кореспондент на БТА за Западна Африка в Акра, Гана (1962 – 1964 г.). От 1965 г. е редовен аспирант към ВФСИ – Свищов по народностопанско планиране и успешно защитава докторска (PhD) дисертация през 1966 г. на тема „Перспективи за планиране в развиващите се страни”. От 1965 г. е хоноруван преподавател по политическа икономия във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, а от 1967 г. – редовен преподавател, доцент (1968 г.) и професор (1971 г.). От 1971 г. до 1979 г. е ректор на Великотърновския университет. В 1969 г. е избран за старши научен сътрудник в Център за Азия и Африка на БАН. През 1976 г. защитава докторска дисертация на тема „Научно-техническата революция и социалния прогрес” за научна степен „доктор на икономическите науки” в Москва в Института за международна икономика и международни отношения на Академията на науките на СССР. От 1980 г. до 1983 г. е заместник-председател на Комитета по култура, а от 1983 г. до 1989 г. е директор на Института по култура към Комитета по култура и БАН.