Образование

ВТУ подкрепи формирането на общност на хуманитарните факултети в Югоизточна Европа

Философският факултет на Университета в гр. Ниш отбеляза своята 46-та  годишнина с тържествено събрание и с подписването на протокол за формиране на общност между философските, филологическите и други хуманитарни факултети от региона на югоизточна Европа.

Деканът на Философския факултет в Ниш проф. д-р Наталия Йованович инициира формиране на общността с цел по-добро партньорство и мобилност на преподавателския състав, за общи образователни програми и изследователски проекти, за общо кандидатстване пред европейски фондове, за по-активна студентска мобилност. Инициативата бе подкрепена от сродни факултети на университетите в София, Скопие, Велико Търново, Тимишоара, Източно Сараево, Косовска Митровица, Прищина и др.

Великотърновският университет бе представен от ректора проф. д-р Христо Бонджолов и от декана на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова. Бяха проведени работни срещи за съвременните предизвикателства пред висшето хуманитарно образование, където гости и домакини споделиха опит за организацията на учебния процес, за процедурите по акредитация и контрол на качеството. Едни от важните предложения, които ще очертаят първите стъпки в това разширено партньорство са за споделяне и синхронизиране на научните календари на асоциираните факултети, както и взаимната информираност за научни списания и годишници, които са включени в международни наукометрични и реферативни бази данни.  На 10 ноември във Философския факултет се проведе и седмата международна научна конференция „Науката и съвременният университет“. Домакините оцениха високо устойчивостта на дългогодишното разностранно партньорство между университетите в Ниш и Велико Търново.