Образование

ВТУ отново приема задочници в специалност „Право”

Великотърновският университет ще приема студенти в специалност „Право“, платено задочно обучение и през учебната 2020/2021 година.

За местата срещу заплащане могат да кандидатстват, както лица със средно образование, така и действащи студенти в българските университети и лица с вече придобито висше образование.

Всички кандидати за специалност „Право“ (платено обучение), които имат успешно положени кандидатстудентски изпити по български език и история на България, могат да се запишат в сградата на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За допълнителна информация посетете www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg или се обадете на тел. 062/618206.