Образование

ВТУ открива филиал в македонския град Свети Николе

Великотърновският университет да  открие свой филиал в македонския град Свети Николе. Това решиха членовете на Академичния съвет на висшето училище. Обучението ще се води по образователни програми в професионалните направления Филология, Религия и теология, Социални дейности, Науки за земята, Информатика и компютърни науки и Изобразително изкуство. Ректорът на университета е получил мандат да извърши всички правни и фактически действия във връзка с откриването на поделението. Предстои да се подаде искане до министъра на образованието и науката за провеждане на процедурата съгласно изискванията на Закона за висшето образование.