Образование

ВТУ определи семестриалните такси за платено обучение през учебната 2022/2023 г.

Академичният съвет на ВТУ определи семестриалните такси за обучение на студентите, приети срещу заплащане след средно образование за учебната 2022/2023 г.

Традиционно най-скъпо е обучението в специалността „Изобразително изкуство“. Тук семестриалната такса в първи и втори курс редовно обучение е 3257 лв. В трети и четвърти курс сумата е 2519 лв. Приетите в „Информатика и компютърни науки“ ще заплащат по 1609 лв. през целия курс на обучение. Задочниците ще плащат по 790 лв.

За специалност „Филология“ семестриалната такса за целия обучителен курс е по 1212 лв. 624 лв. е сумата за задочно обучение.

1227 лв. е таксата в специалността „Право“. Само за петокурсниците таксата се променя на 1163 лв. Задочното обучение струва 662 лв. на семестър.

1047 лв. семестриална такса ще плащат студентите в специалност „Педагогика“, които са редовно обучение, а за тези в задочна форма сумата е 569 лв. За учещите „Социални дейности“ редовно обучение таксата е 1150 лв. 637 лв. е тази за задочниците.