Образование

ВТУ обявява незаетите места за първи курс държавна поръчка на 26 юли

Великотърновският университет ще обяви незаетите места по държавна поръчка за първи курс през учебната 2021/22 година на 26 юли.

Записването стартира на 27 юли  от 9, 00 часа в Ректората на  висшето училище. Попълването на незаетите места ще продължи всеки работен ден до изчерпването им.

Признават се оценки от държавните зрелостни изпити. Кандидатите с дипломи за средно образование, издадени преди 2008 г., които нямат успешно положен кандидатстудентски изпит, преди записването полагат тестове по български език и/или история на България (по избор), съобщиха от Университета.