Образование

ВТУ обяви Национално ученическо състезание за философско есе

Философският факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява през 2018 г. Национално ученическо състезание за разработване на философско есе.

Състезанието ще се състои в две възрастови групи – 10-11 клас и 12 клас като оценките от него ще може да се използват от абитуриентите за кандидатстване в специалностите на Философски факултет вместо оценката от държавния зрелостен изпит, като се взема по-високата.

Предложените есета ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели и учители. Проверката е анонимна като след оценяване се разкрива информацията за авторите. Ще бъдат връчени по три награди с грамоти в двете възрастови групи. Грамоти ще получат и учителите на отличените ученици. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сборник от Международната научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, а авторите им ще бъдат поканени да ги представят на 13-ти и 14-ти април в секциите на конференцията.