Образование

ВТУ обяви конкурса за превод „Трансформации 2020“

V Международен конкурс по превод „Трансформации 2020“ (Рубрики „Проза“ и „Поезия“) обяви ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Традиционният конкурс на Филологическия факултет  е насочен към студенти и ученици в България и чужбина. В него се предвижда:

ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(за студенти и ученици от България)

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК
(за изучаващи български език извън България)

Текстовете на чужди автори, които се предлагат за превод на български език, ще бъдат на един от изучаваните в нашия факултет езици, които са общо 20: английски, албански, арабски, български, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски,  френски, японски. Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си. На изучаващите български език извън България се предлагат също текстове от български автори, които да бъдат преведени на чужд език.

Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, включително и чуждестранни лектори във Филологическия факултет.

Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени ТУК по следния път: www.uni-vt.bg → Факултети, департаменти → Филологически факултет → Конкурс по превод „Трансформации“→ „Трансформации“ 2020.

Срок за предаване на преводите — 16.05.2020 г.

Адрес за предаване на преведените текстове (в електронен формат) — transformacii@ts.uni-vt.bg

Обявяване на резултатите — на сайта на Филологическия факултет на 31.05.2020 г.

Официално закриване на конкурса и връчване на наградите и сертификатите на участниците — в Славистичния център на ВТУ на 04.06.2020 г.

Участниците, които се класират на първите три места, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.