Образование

ВТУ и две училища в областта със спечелени проекти за образователна интеграция на децата от етническите малцинства

ВТУ и две училища в областта спечелиха финансиране за проектите си от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основно училище „Петко Рачев
Славейков“ в с. Церова кория ще бъде финансирано с 4 108 лв. за проекта си „Мостове между светове“. 13 606 лв. получава проектът на ОУ „Филип
Сакелариевич“ в Свищов за проекта „Децата – различни, но еднакви“.

Близо 20 000 лв. е финансирането и за проекта „Активни родители – успяващи деца и ученици“ на ВТУ „Св. св. Сирил и Меторий“.

Общо 83 проекта на училища, детски градини, общини, Центрове за работа с деца бяха одобрени от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Традиционно ЦОИДУЕМ одобрява проекти на широк спектър училища и детски градини. В голяма част от случаите става дума за проекти на училища и детски градини в селските райони, често – с малък брой ученици.

Проучване на Център Амалипе от 2020г. показва, че в над 70 общини в почти всички области има сегрегирани училища или училища, които са застрашени от сегрегация. От тази гледна точка е необходимо Приоритет 5 да продължи да бъде изпълняван и да се предприемат дейности за неговото популяризиране пред училищата и особено пред общините.