Образование

ВТУ и Висшето училище по застраховане и финанси ще обучават съвместно студенти

Днес ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов и ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси проф. д.ю.н. Борис Велчев подписаха две споразумения за съвместно обучение на студенти по образователни програми в рамките на професионално направление „Икономика“.

Подготовката на кадри с икономическа квалификация ще се осъществява в бакалавърска програма „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“ и в магистърска програма „Общински финанси“.

Възможността за такъв вид сътрудничество между българските висши училища беше въведена с промяна в Закона за висшето образование през юли 2022 г.