Образование

ВТУ иска акредитация на професионално направление „Национална сигурност”

Да се разкрие процедура за програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност”, реши на свое заседание Академичният съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Новата катедра „Сигурност и отбрана” влиза в структурата на Философския факултет. За членове на състава на учебното звено са утвърдени проф. дн Вихрен Бузов, проф. д-р Георги Камарашев, проф. д-р Минко Хаджийски, доц. д-р Цвета Маркова и гл. ас. д-р  Даниела Йорданова.