Образование

ВТУ започва дигитализация на учебните програми по приоритетните си направления

Великотърновският университет започва цифровизация на учебните програми по приоритетните си  направления. Дигитализацията ще продължи 30 месеца. Тя ще се извърши по два проекта с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първият проект е озаглавен „Цифрова трансформация на учебни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет и Габровски университет“. В него Великотърновският университет е водеща организация и ще разполага с бюджет от 4 175 000 лева. Другият проект, в който ВТУ е партньор, е свързан с модернизация на направление 1.3 Педагогика на обучението по…. При него водещ бенефициент е СУ „Св. Климент Охридски“.

„Целта на двата проекта е да се създадат нови учебни програми, които да повишат качеството на обучението. Ще се извърши сериозна дигитална трансформация – от дигитална библиотека до дигитален начин на преподаване, като се осигурят съответните лаборатории и технологически обем на информация“, поясни зам.-ректорът по научната дейност проф. Милко Палангурски.

В реализацията на проектите са привлечени чуждестранни партньори. Това са Солунският университет „Аристотел“, Университетът „Адам Мицкевич“ в полския град Познан и Университетът в Питещ, Румъния.  „Става дума за интернационализация на обучението. Нашите магистърски програми ще станат изнесени и ще получат голямо международно признание“, коментира проф. Палангурски.