Образование

ВТУ закрива магистърски програми, започва обучение по нови специалности

С решение на Академичния съвет Великотърновският университет закрива обучението по пет магистърски програми за учебната 2020/21 година. Програмите са по Международен туризъм в редовна и задочна форма към Стопанския факултет и  във Факултета по изобразително изкуство специалност Изящни изкуства в направленията 3D дизайн и триизмерна графика, Графичен дизайн и визуални комуникации и Стенопис.

Разкрива нови образователни магистърски програми – География, геополитика и обществено развитие и Гражданско образование в редовна и задочна форма на обучение в Историческия факултет. И още Финанси в редовна, задочна и дистанционна форма и Събитиен туризъм в Стопанския факултет.

По предложение на  ръководството на Историческия факултет ще бъде разкрита процедура за нова програмна акредитация на докторска програма „Културно-историческо наследство”