Образование

ВТУ беше домакин на престижен онлайн дискусионен форум

ВТУ беше домакин на престижен онлайн дискусионен форум. Темата на дискусията беше „Новите възможности за младите хора в ограниченията по време и след пандемията“, а организатори бяха катедра „Стопанско управление“ към Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Българската асоциация за управление на хора – Велико Търново.

Събитието имаше за цел да се изведат инициативи, проекти и бъдещи перспективи пред младите хора в настоящите времена на ограничения и несигурност. В него презентации направиха от Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата; Георги Първанов, управител на CТeam и член на УС на БАУХ; Екатерина Иванова-Петрова, ръководител програма „Еразъм+“; Полина Господинова – Георгиева, експерт „Програми и проекти“ на БАУХ; НВУ „Васил Левски“.

На срещата бяха представени актуални проекти, тенденции и перспективи пред организациите, които работят със студенти.