Образование

Второ място за ПГТ „Д-р В. Берон“ в национален конкурс, посветен на Георги С. Раковски

Второ място в категорията видеофилм/компютърна презентация завоюва ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново на Петия национален ученически конкурс за историческа памет „Будител”. Той бе съчетан с  Националната ученическа конференция „200 години от рождението на Георги Сава Раковски“.

„…Мисъл и желязо, лира и тръба“ е видеофилмът, заел второ място. Той е дело на Божидара Миленова Христова от IX г клас, специалност „Организация на туризма и свободното“ и Пресияна Светославова Филипова от IX г клас, специалност „ Екскурзовод“. В своя десетминутен филм те представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческата личност Георги  Раковски (патриарха на българското революционно движение). Като идеолог на освободителната национална революция, той изразява интересите на цялата нация. С цялата си дейност  оказва силно влияние върху младото революционно поколение. Консултант  на учениците е Бистра Стефанова, учител  по история и цивилизация.

В националния конкурс са се включили над 500 участници с индивидуални и екипни разработки в направленията – доклад; историческо или философско есе; компютърна презентация/филм; музикално изпълнение или драматизация. Работите са оценявани от жури, което включва специалисти: от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Регионален исторически музей – Варна, представител на РУО – Варна, преподаватели по история и цивилизация, български език и литература, информационни технологии.

Организатори на конкурса и форума са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието- Варна и Първа езикова гимназия Варна, със съдействието на: Община Варна, Фондация „Христо Ботйов”, Регионален исторически музей – Варна и Държавен архив – Варна. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г.