Община

Втора площадка по пътна безопасност се очаква да бъде открита през 2023 г. в с. Ресен, подобна на тази в с. Балван

С 300 000 лева бяха ремонтирани уличните платна в 36-те населени места в община Велико Търново през 2022 година. А със 70 000 лева се извърши ремонт на сгради общинска собственост по места. В Килифарево и Малки чифлик пък бяха открити Центрове за работа с деца и младежи. Това отчете Тошо Кръстев, председател на УС на Сдружението на кметовете  и кметските наместници „Янтра 2001” – Велико Търново. Средствата са по Местни инициативи, чийто общ бюджет за изминалата 2022 година бе 500 000 лева за 36-те населени места в общината. С част от парите бе направен ремонт на читалището в с. Шемшево и на гробищния парк във Ветренци. Бе изградено и видеонаблюденние в селата Арбанаси и Русаля. В 4 селища бяха обновени и реконструирани централните пространства. Сдружението съдейства и за осигуряване на средства за ремонт на местните водоизточници за питейна вода, допълни още Кръстев.

Отново бе подновено отбелязването на празници и годишнини в населените места на общината. Бяха организирани и редица еко акции през 2022 година. Една от тях бе поставянето на контейнери за разделно събиране на пластмаса в партньорство със Съюза на пивоварите. Очаква през пролетта да бъде открита и втора площадка за пътна безопасност за деца в с. Ресен, подобна на тази в с. Балван.

„Сдружението – 20 години в полза на местната власт”. Под това мото премина изминалата 2022 година за Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001”. От 36 населени места общината, в него членуват 35 кметове и кметски наместници.

Кремена Крумова – Попова