Любопитно

Втора международна конференция „Мечтайте дръзко“ ще се проведе в Търново

Втората международна конференция МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО ще се проведе на 09-10 септември 2019 в зала 500 в Областна администрация Велико Търново.

Какви са стандартите и методологиите за младежка работа?  Какво е състоянието на университетското и професионално образование и обучение на младежки работници? Поколението на скрийнейджърите и степента на дигитализация на младежката работа. Това са част от темите, които ще бъдат представени и обсъдени по време на втората международна конференция Мечтайте дръзко“, посветена на предизвикателствата пред развитието на младежката работа.

Конференцията се организира  от Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация Граждански институт и има за цел да насърчи дебата между университети, публични и частни партньори, изследователи, младежки работници и младежки лидери за предизвикателствата пред развитието на младежката работа в Европа. Тази година Конференцията се осъществява с партньорството на Областна администрация Велико Търново.

Специален гост на конференцията „Мечтайте дръзкое проф. д-р Хауърд Уилямсън от Факултета по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс с над 40-годишен опит в областта на младежката работа. Носител е на Ордена на Британската империя за услуги към младите хора (2002). Гости са и Имре Симон от Европейската агенция за младежка информация и консултации и Таня Басараб от Партньорството между ЕС и Съвета на Европа в областта на младежта.

В научно-практическата конференцията ще бъдат представени резултатите от работата на изследователи и практици от различни институции, отговарящи за политиките и прилагането им в областта на развитието на младежката работа в България – агенции, общини, университети, младежки центрове за развитие, неправителствени организации и др.

Ще бъде връчена  и наградата Мечтайте дръзко“ за 2019-а за принос в развитието на младежките изследвания, както и на младежката работа.