Община

Всяка вечер дезинфекцират градските автобуси в Търново

Всяка вечер в гаражите на превозвачите във Велико Търново се извършва дезинфекция на автобусите от градския и крайградския транспорт. Превозните средства се обработват със специални машини и препарати от служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Работещите в транспортните фирми са снабдени с дезинфекционни материали за дръжките и ръкохватките в салоните, съобщи кметът на Общината инж. Даниел Панов.
Сформираният с негова заповед общински щаб стриктно следи за изпълнението на превантивни мерки, набелязвани срещу разпространението на остри респираторни и вирусни заболявания. За детските градини и яслите са осигурени дезинфектанти, а в сградите не се допускат външни лица и родители. Оставянето и взимането на децата ще става на входа на съответното учебно
заведение.
Към настоящия момент грипната ваканция е със срок до 15 март включително. С необходими материали и пособия за дезинфекция са снабдени всички училища.
До второ нареждане са отложени всички обществени събития, прояви от културния календар и с участието на деца, независимо дали са на открито и на закрито.
”Мерките, които сме взели, са превантивни. Няма поводи за паника, необходимо е просто всеки да е отговорен към личната си хигиена и здраве и да следва инструкции на здравните институции.” – подчертава инж. Панов.