Образование

Всеки последен четвъртък на месеца ще е Ден на отворените врати в Гимназията по туризъм в Търново

Ученици, техните родители и граждани ще имат възможността да се запознаят с материалната база на най-голямата професионална гимназия в областта.

С Указа за създаването й е определено и бъдещето на училището – да подготвя кадри за туризма и търговията. Повече от 50 години целият екип на училището приема това присърце и непрекъснато инвестира в материално-техническата база, и в учителите.

Гимназията по туризъм е подготвяла кадри и в слабите години за туризма,  когато в града работеха два хотела и около 30 заведения за хранене. Подготвя и сега, когато във Велико Търново са регистрирани над 850 заведения за хранене и развлечение  и  102  хотела.

В програмата за Деня на отворените врати са предвидени: дегустация на кулинарни изкушения в демонстрационната зала на училището;  онлайн тестове с QR код, на английски език, свързани с културно-историческото наследство на Търново; екскурзоводски беседи с най-модерното оборудване в бранша. В компютърните зали, с платформа за мултимедийно интерактивно обучение  Classroom management, посетителите ще се запознаят с хотелиерски софтуер, който е един от най-използваните в света.

До края на учебната година, последният четвъртък на всеки месец ще бъде Ден на отворените врати в Гимназията по туризъм.