Икономика

Всеки пети хотелиер пратил персонала в неплатен отпуск

Всеки пети хотелиер е пратил персонала си в неплатен отпуск през февруари, показват последните данни на НСИ на база анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.
В „платен отпуск“ са изпратили работниците си 13,5% от фирмите в сектора, близо 11 на сто са съкратили персонал. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 10,5% от мениджърите, 5,7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 4,1% – „дистанционна форма на работа“.
Същевременно 31,6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

Всеки втори хотелиер през февруари е имал намерение да намали цената на пакетната слуга (61,4% от запитаните), а в 44 на сто от случаите – и на нощувката. 51,6% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.
47,3% от управителите посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35% отчитат спад.
За следващия един месец 50,4% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 25,2% – ще успеят до 100%“, а 23,6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 44.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39,7% смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 11,9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2,3% прогнозират да я прекратят.