Образование

Европейският център във Велико Търново участва в международен проект „Гражданско образование“

 

   Специална цялостна образователна платформа бе създадена по проект „Гражданско образование“ на програма Еразъм. Линк към нея има и на сайта на Европейския център във Велико Търново. Той е партньор на водещата организация консорциум „Световна фабрика“ – Верона, Италия. Останалите партньори в дейностите са от Гърция, Кипър, Дания, Германия. Платформата е налична на шест езика, колкото са страните участнички в проекта. Той е насочен към надграждане на обучението при възрастни, включително и мигранти. На практика е цялостна завършена електронна възможност за преминаване през различни модули, установяване степента на усвояемост на материала в тях и получаване на електронен сертификат след крайния тест.

В момента партньорът на университета в Никозия акредитира този електронен курс и вероятно от есента той ще носи кредити на обучаемите. Модулите в него са гражданство, граждански умения, активно гражданство и интеркултурни умения, информация за социален живот, предприемачество и създаване на бизнес-план, поведение в ежедневието.

Идеята е да се въведе ефективна система за обучение по гражданско образование. Тя ще може да се доразвива и модифицира във всеки един момент. Възможно е платформата да се преведе автоматично на 50 езика, сред които арабски, руски, китайски… Предполага се, че те с нарастване на потоците мигранти, все повече ще се ползват в рамките на Европейския съюз. Добиването на кредити чрез електронния курс ще подпомогне социализацията на обучаемите. Това в момента е важно особено за Гърция, Кипър и Дания, където партньорите помагат и асистират новопристигналите“, коментира Теодора Калейнска – ръководител на Европейския център във Велико Търново.