Култура

Военноисторическият архив отваря читалнята си

Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново ще отвори читалнята си за потребители на архивна информация от 1 юни.

Посещенията ще са при спазване на противоепидемични мерки като социална дистанция, дезинфекция, носене на маски и калцуни, и индивидуални ръкавици. Читателите предварително трябва да заявяват на имейла или по телефона на дирекцията желанието си за посещение в читалня, като посещението се извършва след получено потвърждение. С цел осигуряване на дистанция от 2 метра, читателите ще бъдат настанявани по един през ред и по диагонал на работните места. Допустимата заетост на местата е до 30% от капацитета на читалнята.

След използване, архивните документи, включително на книги от библиотеката на Архива ще се поставят в отделно от читалнята помещение за период от 72 часа, като тяхното предоставяне за ползване от друг читател ще става след изтичането на този период.