Община

Военна клетва положиха завършилите курса по начална военна подготовка в НВУ

Военна клетва положиха успешно завършилите курса по начална военна подготовка в НВУ „Васил Левски”. В продължение на четири седмици курсистите придобиваха знания и практически умения по военна подготовка, както и действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Преминаха занятия по строева, физическа, тактическа, военноинженерна и огнева подготовка, по ядрена, химическа и биологична защита, по спасително-евакуационни дейности, оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи, действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи. Първенец на курса е редник Иван Ветов. Той бе награден от зам.-началника на Университета полковник Евгени Пенчев с книгата „Пагони в изпълнителната власт”. Автор на изданието е доц. д-р Марко Златев, преподавател по военна история във висшето училище.

Участниците в обучението притежават различна степен на образование и упражняват различни професии. Родом са от София, Бургас, Сливен, Русе, Велико Търново, Свищов, Вършец и от други градове в страната.