Здравеопазване Община

Водолечение и ударно-вълнова терапия въвежда Медицинският център по спортна медицина

На въвеждане на нови услуги като водолечение, ударно-вълнова терапия и на по-активна реклама ще разчита през настоящата година Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина във Велико Търново. Това включва в бизнес програмата на дружеството, която ще разгледа местният парламент, управителката д-р Румяна Съботинова.

438 580 лв. е приходът на Медицинския център за 2017 г. Средствата по националната здравна каса са 185 000 лв., а най-голямото перо е от медицински прегледи – 245 000 лв.

Екипът планира закупуването на нова 4-камерна галванична вана за 16 800 лв., линейка втора употреба до 10 000 лв., тъй като настоящата е силно амортизирана, професионална бягаща пътека за 6 000 лв. и комбиниран уред за аналитична гимнастика за 5 000 лв. Предложението на закупуването на галваничната вана ще бъде разгледано още на януарското заседание на местния парламент в Старата столица.

Специалистите очаква тази година свиване на пазара, заради увеличаване дела на здравно неусигурените лица, които търсят медицинска помощ само в краен случай. За това ще допринесе и увеличеният период от 5 години назад, в които не са внасяни осигуровки. Нелоялната конкуренция и постоянно нарастващите разходи са друга заплаха да Центъра.