Община Общински съвет

Водещ приоритет в бюджет 2019 на община Велико Търново е образованието

Първи водещ приоритет в бюджета на община Велико Търново за 2019 година е образованието, акцентира днес пред местния парламент кметът инж. Даниел Панов. Субсидията за делегираните от държавата дейности е в размер на 27,7 милиона лева и е с 20% повече спрямо миналата година. 3,5 милиона лева са средствата, които Община В. Търново допълнително осигурява за образование, младежки дейности и спорт – ръстът е с 12%. „Продължаваме и със сериозните инвестиции в материалната база, с 217 000 лева ще бъдат подкрепени маломерните паралелки“, каза Даниел Панов.

Втори водещ приоритет е инфраструктурата – 19 милиона лева са предвидените разходи за улична мрежа, озеленяване, чистота, разход за водоснабдяване и канализация. С 300 000 лева повече за облагородяване и инфраструктура ще получат и населените места. 450 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, чрез която финансиране получават десетки проекти в населените места.

„Над 650 000 лева извън делегираните от държавата дейности осигуряваме за издръжката на детските ясли, за Детска млечна кухня, Фонд „Ин Витро“ отново ще е със 70 000 лева бюджет. Освен 30-е социални услуги, които се финансират със средства от държавата, Община Велико Търново осигурява необходимия ресурс за още 55 социални услуги, продължи кметът.

Над 630 000 лева са разчетени за културния календар. Отново са заложени 50 000 лева по програма „Изкуство и култура“ за проекти на творците, а с близо 40 000 лева ще бъдат финансирани разнообразни събития в населените места. За програмата за развитие на физическото възпитание и спорта са заложени над 480 000 лв.

„Всяка година във Велико Търново и общината се провеждат над 500 събития годишно, включително и големи международни фестивали, утвърдени в цяла Европа. Бюджет 2019 има за цел да запази пъстротата на културния живот, като същевременно продължаваме с тенденцията да подкрепяме иновативни проекти на утвърдени и на млади творци“, завърши Даниел Панов.