Здравеопазване

Водещи медици с подписка против масовото изписване на антибиотици за домашно лечение на КОВИД-19

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“, член на Националната пациентска организация, внесе в Министерския съвет, Президентството и Министерството на здравеопазването писмо, с което апелира за преустановяване по административен път на масовото изписване на антибиотици за домашно лечение на КОВИД-19. Апелът е придружен с подписка, в която фигурират имената на видни наши лекари и експерти, сред които:  акад. Богдан Петрунов, проф. Ива Христова, проф. Радка Аргирова, проф. Иво Петров, проф. Кантарджиев, доц. Иван Иванов, проф. Сотир Марчев, акад. Ваньо Митев, проф. Милчо Минчев, проф. Юлия Джоргова, проф. Алтънкова, проф. Пламен Кенаров  и други.

Повечето от тях многократно са заявявали, че не одобряват практиката на много лични лекари и специалисти в извънболничната помощ да изписват антибиотик, дори два, от първия ден на К-19. Такава практика не се наблюдава в никоя друга европейска страна, нито в САЩ, където само 20% от хоспитализираните болни приемат антибиотик. На 21 декември 2021 г. Европейският център по контрол на заболяванията посочи, че при пациент с леко до средно тежко протичане на болестта антибиотици не са индикирани и че според ретроспективно кохортно изследване 7,2% от ковид-пациентите имат и бактериална инфекция.

К-19 е вирусно, не бактериално заболяване, и прием на антибиотик се налага при 6-8% от болните. Това е подчертано многократно в протоколи на други страни, в протокола на Frontline, както и в Интерактивния наръчник за лечение на КОВИД-19, който беше публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването през юли 2021 г.

Огромно недоумение буди съобщението, което се появи два месеца по-късно – на 17 септември 2021 г. – на същия този сайт. А именно, че НЗОК ще заплаща няколко лекарства за домашно лечение на КОВИД-19 и първите три от тях са антибиотици.

В писмото на сдружението са изредени основните механизми, по които антибиотиците не само че пречат на организма сам да се справи адекватно с този вирус, но директно увреждат неговата имунна система и други жизнено важни органи в хода на заболяването. Това има не само краткосрочни, но и дългосрочни последици за организма и е една от причините за високата смъртност у нас от КОВИД-19.

Сдружението, което е в обществена полза, настоява спешно да се вземат мерки за адекватно лечение на КОВИД-19 като се санкционират онези, които продават антибиотици без рецепта и които предписват антибиотик за „профилактика“ на КОВИД-19.

 Официално писмо до институциите

 Подписка на лекари и учени