Прокуратура

Внезапно почина прокурор Невена Орманджиева

С дълбоко прискърбие от великотърновката прокурорска колегия съобщават, че на 04.06.2022 г., внезапно ни напусна Невена Николаева Орманджиева – прокурор в Окръжната прокуратура град Велико Търново, едва навършила 45-годишна възраст.

Невена Орманджиева е главен асистент, доктор по наказателно право към катедра „Наказателноправни науки“ към Юридически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

От 2012 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. Има над 13 години юридически стаж и е с ранг „Прокурор в АП“. Трудовият ѝ стаж е преминал изцяло като преподавател във Великотърновския университет и като прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Тя бе отлично подготвен юрист, изключителен професионалист, прекрасен човек, колега и приятел. През целия си професионален път беше отдадена на работата си, стриктна и точна при изпълнение на задълженията си. Готова винаги да даде съвет и да окаже помощ на колега и служител.

Всички прокурори и съдебни служители от Окръжна, Апелативна и Районна прокуратура – Велико Търново изразяваме скръбта си от загубата на обичан и уважаван колега, присъединявайки се към мъката на семейството на г-жа Орманджиева.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Ѝ ПАМЕТ!

 

Траурната церемония ще се състои на 06.06.2022 г.от 12.00 часа в Гробищен парк В. Търново.