Образование

Владислав Борисов от ПГТ „Д-р Васил Берон” с второ място в национален литературен конкурс

Второто място в Националния литературен конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ” завоюва Владислав Борисов  от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”.

Владислав Борисов завършва специалността „Кетъринг”, за него това е поредно литературно отличие. Споделя, че  ще продължи да пише и след като стане студент в Пловдив. Учителят, мотивирал Владислав да участва в конкурса, е Бистра Стефанова.

Конкурсът „Велики Преслав – история на цял един народ” цели да провокира чувство за принадлежност към България  и родния край, и да създаде траен интерес към културно–историческото наследство на Велики Преслав у младите хора.