Образование

Владемира Тихова и Мартин Костов от Хуманитарна гимназия с награда „Михаил Кефалов“

Владемира Тихова и Мартин Костов са тазгодишните носители на наградата „Михаил Кефалов“ на Обществения съвет на Хуманитарната гимназия във Велико Търново. Владемира получава отличието за постижения в областта на хуманитарните науки. Тя е в XI клас, учи в паралелка „Журналистика и връзки с обществеността“. Мартин е в IX клас в професионална паралелка „Лаборант“. Възпитаниците на училището   бяха удостоени с грамота и парична премия от 100 лева от председателя на Обществения съвет гл. ас. д-р Павлин Чаушев .

Наградата „Михаил Кефалов“ цели да поощри изявени ученици от VIII до XII клас, допринесли за издигане авторитета на гимназията.

Призът се връчва ежегодно по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.