Култура

Включете се в паневропейски фотоконкурс на тема  „Горите за обществото“

Инициативата е по повод предстоящото провеждане на 8-мата  Министерска конференция на най-високо равнище за опазване на горите в Европа. Мащабният форум обединява усилията за опазване на горското богатство на правителствата на 46 държави на територията на Европа, в това число и на страни извън Европейския съюз.

Организатор на фотоконкурса е Звеното за връзка в Братислава, което подготвя паневропейското събитие. Конкурсните творби ще могат да се представят в продължение на 3 месеца до края на месец юли тази година.

Целта на конкурса е да позиционира вниманието на обществеността върху социалния аспект на горите – как те подпомагат ежедневието на хората, показвайки необходимостта от поддържане на баланс между множеството екологични, икономически и социални функции на горите.

Желаещите да участват могат да поместват на сайта на конкурса снимки, на които са заснели моменти от съприкосновението на човека и гората. Това може да са туристи и хора, живеещи в близост до горите, горски работници и доброволци, извършващи дейности в горите в полза на обществото и по поддържане на екосистемите и  представители на цялото общество, които използват услугите, които горите ни предоставят.

Всички снимки трябва да са от горските територии на континента Европа.

Първите три снимки, оценени като най-интересни, ще получат награди. Призьорите ще бъдат избрани в две степени: първо чрез публично гласуване на Фейсбук-страницата на

Горите на Европа и второ чрез професионален панел. Един от гласувалите на страницата на Горите на Европа във Фейсбук също ще получи награда.

Подробна информация за конкурса е описана в раздел: „Срокове и условия“, на уеб-сайта на паневропейския процес: https://foresteurope.org/competition/.