Съд

Висока оценка получиха съдиите от Апелативен съд – Велико Търново за работата си през 2022 г.

Годишно отчетно събрание за 2022 г. проведе Великотърновският апелативен съд в с. Арбанаси. Доклад с основните показатели за работата на съда през изминалата година изнесе посредством мултимедийна презентация председателят на съда г-н Янко Янев.

На отчетното събрание присъстваха близо 40 магистрати, сред които съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, председателите на петте окръжни съдилища във Велико Търново, Русе, Ловеч, Габрово и Плевен, както и председателите на двадесетте районни съдилища в апелативния район.

Като специални гости на събранието присъстваха г-жа Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, г-жа Лада Паунова, зам.-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, г-н Евгений Стайков, зам.-председател на ВКС и ръководител на Търговската колегия, г-жа Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет, г-жа Таня Недкова – апелативен прокурор и административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново, г-жа Йорданка Матева – административен ръководител и председател на Административен съд – Велико Търново и г-жа Веселка Коева – председател на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

„Бих искала да ви поднеса поздравленията от името на съдиите от Върховния касационен съд за много добре, дори отлично свършената работа. Ръководството на ВКС сме тук в почти пълен състав, за да засвидетелстваме своето уважение към всеки един от вас“, заяви в обръщението си към съдиите от Апелативен съд – Велико Търново председателят на Върховния касационен съд г-жа Галина Захарова. Тя допълни, че от страна на ВКС има пълно разбиране на затрудненията, свързани с кадровата обезпеченост в съда и че до голяма степен, върховната съдебна инстанция има сходни проблеми. Зам.-председателят на ВКС, г-жа Лада Паунова допълни, че изнесените данни в доклада показват с категоричност, че в съда се работи срочно и с желание в решаването на делата. Тя отбеляза, че макар във всички апелативни райони да се наблюдава известно намаление в броя на постъпващите дела, то драстично се увеличава тяхната фактическа и правна сложност.

Благодарност за добре свършената работа през изминалата 2022 г. получиха съдиите и от г-жа Атанаска Дишева, която изрази надежда, че в рамките на настоящата година ще бъдат успешно приключени конкурсите за апелативни съдии. Тя увери магистратите, че от страна на Висшия съдебен съвет са направени необходимите изводи от проблемите в срочното приключване на конкурсите за окръжните съдилища и са предприети сериозни мерки, за да може конкурсите за апелативни съдии да приключат максимално бързо и успешно.

„Аз не съм учудена от резултатите, защото това е стандартното ниво на работа на Апелативния съд във Велико Търново, но все пак не може да не съм впечатлена от отчетените показатели за срочност. Защото това са дела с висока фактическа и правна сложност и факта, че над 80% от тях са разгледани в тримесечен срок, за мен е много респектиращо“, отбеляза председателят на Административен съд – Велико Търново г-жа Йорданка Матева, която поздрави своите колеги от Апелативен съд – Велико Търново за постигнатите резултати.

Висока оценка получиха съдиите от Апелативен съд – Велико Търново и от страна на Апелативния прокурор, както и от председателя на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

Изказвания по доклада направиха и председателите на окръжните съдилища в Плевен и Русе и зам.-председателите на окръжните съдилища във Велико Търново и Габрово.