Образование

Виртуални уроци, конкурси и изложби реализират ученици под мотото „Мисля за моето бъдеще“

За втора поредна година Регионално управление на образованието – Велико Търново стартира кампания за ранно кариерно ориентиране на учениците под мотото „Мисля за моето бъдеще“. В условията на обявеното извънредно положение инициативите в Месеца на кариерното ориентиране  се провеждат в електронна среда.

В дейностите се включват ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

Днес и на 15-ти май ученици от начален и прогимназиален етап ще проведат виртуален открит урок „Професиите на моите родители“.

Ученици от прогимназиален етап вече проведоха Групови и индивидуални online срещи с кариерни консултанти.

Ученици от професионални гимназии, обединени училища и профилирани гимназии с професионални паралелки реализираха „Панорама на професиите“, „Виртуална разходка в училище“ и Изложба „Моите професии“. На 11 май предстои конкурс „Млад изобретател“.

Виртуално представяне на професията на „Приложен програмист“ ще се осъществи в ПМГ „Васил Друмев“ на 8 май.

В СУ „Владимир Комаров“ на 11 май ще се проведе конкурс за рисунка и съчинение на тема „Професиите на настоящето и бъдещето“ в начален етап.

ПГСАГ „Ангел Попов“ вече подреди виртуална изложба „Дистанционно обучение – Изкуство в изолация“. На 8 май предстои открит урок с ученици от XI клас, специалност Строителство и архитектура. Конкурс „Зелени идеи за нашия град“ – за ученици от IX и XI клас, специалност Парково строителство и озеленяване, ще се проведе на 15 май. На 18 май ще се проведе „Един различен урок“ съвместно с бизнеса за IX клас, специалност Архитектурна реставрация, а на 19 май е онлайн предизвикателството от професионалист-флорист – дискусия с ученици от IX клас, специалност Парково строителство и озеленяване.