Образование

Випуск 2021 на Eзиковата гимназия с над 90 % реализация

97 % от учениците на ПЕГ “ Проф. д-р Асен Златаров“ от Випуск’2021 продължават образованието си във висши училища. Над 100 възпитаници на гимназията са избрали български университети, в които са записали приложна лингвистика, филология, педагогика; медицина и др. специалности в здравеопазването; информационни технологии, кибер сигурност и компютърни науки; право; корабоводене и корабни машини и механизми; различни икономически специалности. 20 души са предпочели учебни заведения в чужбина.

40 от учениците са избрали висше училище във Варна. 16 души са приети в Икономическия университет, 11 в Медицинския, 10 във Военноморското училище, по трима в Техническия и Варненския свободен университет.

21 Златаровци са предпочели УНСС и Софийския университет. Медицински специалности в София и Плевен ще учат други трима възпитаници на Профилираната езикова гимназия. Техническите университет в Габрово и София, Академията на МВР, Аграрният и Университетът по хранителни технологии в Пловдив също са част от висшите училища, в които влизат доскорошните ученици на Езиковата гимназия. Макар и по един-двама и тази година има представители в изкуствата, спорта, отбраната. Възпитаници на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ са станали 36 млади мъже и жени.

В чужбина най-много Златаровци има в Нидерландия и Германия. По двама са във Великобритания, Испания и Италия и по един в Австрия и Дания. Сред най-предпочитаните от тях специалности са икономическите, компютърните и информационните технологии.