Икономика

ВиК „Йовковци” вдигна цената на водата

2,45 лв./куб.м е цената на питейната вода за битови абонати от 1 август, информират от ВиК “Йовковци”. Увеличението е с 12 стотинки и включва трите компонента – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Поскъпването е съгласно бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2017-2021 г., който бе одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината за новата цена е, че тя не е променяна от 2010 г. и дори с актуализацията е под нивото на определената от КЕВР социална поносимост на цените на ВиК услугите от 4,70 лв./куб.м.
За бюджетните организации и стопанско-производствени нужди един кубик вече струва 3,02 лв. с ДДС. За потребителите, които ползват услугата доставяне на вода от друг ВиК оператор, комплексната цена на услугите се променя от 0,758 лв./куб.м на 0,793 лв. на куб.м.
Съгласно параметрите на бизнес плана през периода 2017-2021 г., дружеството предвижда инвестиции в публични активи за близо 12,3 млн. лв., а в собствени активи – над 1,5 млн. лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят задължителните инвестиции по договор като обща сума и суми за регулираните услуги.