Общински съвет

Венцислав Спирдонов ще открие форум на НАПОС за европейската подкрепа за общините

Председателите на общински съвети в страната ще дискутират европейската подкрепа за общините през програмен период 2021 – 2027 година. Форумът е организиран от Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС/ в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Срещата е насрочена за 21 септември в Албена, а модератор е Лъчезар Росенов, който е консултант към НСОРБ. Форумът ще бъде открит от Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС и Председател на общински съвет Велико Търново. На събитието ще присъстват Владимир Георгиев – член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, която ще разясни какво предвижда европейската подкрепа за общините през новия програмен период. „Изводи от анализа на размерите на местните данъци и такси за 2021 г. Популизъм и прагматизъм в решенията на общинските съвети“, е темата, по която ще говори доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ през периода 1997 – 2017 г. Присъстващите на форума ще разгледат и съдебна практика на административните съдилища относно законосъобразно издаване на общинските подзаконови нормативни актове. Разясненията пред аудиторията ще направи представител на Върховния административен съд.