Денят Общински съвет

Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС: Честит празник на служителите в общинските администрации

Председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, който оглавява и Националната асоциация на председателите на общинските съвети в България, поздрави колегите си по повод 12 октомври – Деня на българската община:

 

„Уважаеми колеги!

12 октомври е знаков ден, в който се отдава почит на българската Община.

На тази знаменателна дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира

устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление, е прието решение за отбелязване на Деня на българската община. На 6 октомври 2021 година Министерският съвет официализира 12 октомври като Ден на българската община и местното самоуправление в България.

Като членовете на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България имаме право да се гордеем както с организацията, така и с каузата, за която работим. Целта е да популяризираме дейността на местната власт, постигане на по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Бъдете здрави, устремени и дръзновени!“