Община

Велосипедите и градският транспорт са приоритет за великотърновци в новия генерален план за движението

Обществено обсъждане на предварителния проект на нов генерален план за организация на движението във Велико Търново събра десетки граждани и заинтересовани лица. Близо два часа продължи дискусията относно основните принципи и стратегически цели, които следва да бъдат заложени.

Форумът бе открит от заместник-кмета на старопрестолния град проф. Георги Камарашев. Той подчерта, че генералният план за организация на движението е стратегически документ, който ще очертае посоката за поне 20 години напред. Именно заради това проектантите са съобразили разработката с динамичната среда и влиянието, което ще имат върху трафика строителството на автомагистрала „Хемус“ и на бъдещия високоскоростен път Русе – Велико Търново, Северният пътен възел, оформянето на нова индустриална зона в посока с. Момин сбор. Акцент бе поставен и върху признанието на Велико Търново за историческа и духовна столица, чийто бъдещ статут и свързаните с него мерки ще доведат до още по-силен ръст на туризма.

Разностранни бяха мненията, дадени от великотърновци. Сред основните приоритети хората посочиха развитието на градския транспорт, обхващането на индустриалните райони, зоните за спорт и отдих като парк „Света гора“, обособяването на общи пресечни точки – хъбове, където да се правят лесни връзки между градски и крайградски линии.

Обособяването на пешеходни и споделени зони също се оказа желано от великотърновци. Общественикът и издател Нейко Генчев предложи Старият град да бъде обособен като споделено пространство за пешеходци, велосипедисти, електрически автомобили и обществен транспорт, като се осигурят съответните връзки с централната и новата част на В. Търново. Преобладаващи бяха и мненията за обособяване на велоалеи в новата част на града.

Проектантите д-р инж. Христо Грозданов и Кирил Станчев коментираха, че пешеходното движение също е заложено в концепцията. Вече се работи по симулации на различни варианти, които ще бъдат представени при завършването на предварителния проект заедно с останалите набелязани мерки – промяна на посоките на движение на определени улици и системи от улици, на зони за паркиране, реорганизация на кръстовища, обстоен анализ на ефективността на настоящите маршрути на градския транспорт. Проектантите оцениха като много добри и целесъобразни дейностите, които ще бъдат реализирани с проекта на Община Велико Търново за интегриран градски транспорт. Заложените два буферни паркинга, както и проектирането на още два обекта от този тип получиха широко одобрение от страна на аудиторията.

Предварителната разработка на нов генерален план за организация на движението ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет в началото на следващата година. Всички отправени от великотърновци мнения ще бъдат разгледани детайлно. След приемането на предварителния проект се пристъпва към разработване на окончателен вариант, за което срокът е четири месеца.