Образование

Велокино на открито гостува в ОУ „Петко Р. Славейков”

Велокино на открито гостува на учениците от великотърновското основно училище „П. Р. Славейков”. Първата по рода си велокино прожекция  в старата столица се проведе в училищния двор при спазване на всички противоепидемични мерки за безопасност. Велокиното е интересен метод за запознаване на учениците с темите за климата и пестенето на енергия. Специална система свързва велосипедите на участниците, а при задвижването им се генерира електроенергия, която се използва за прожектиране на филми. Велокиното дава възможност на учениците да усетят сами колко много усилия са необходими, за да произведат нужното количество електричество за дребни ежедневни уреди. Така се повишава осъзнатостта на децата по темата и за това колко много енергия прахосваме във всекидневието  си.

Велокино прожекцията бе организирана в рамките на образователен проект за пестене на енергия в училище, по който работят учениците и учителите от ОУ „П. Р. Славейков”. Проектът “Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво” стартира преди 2 години и е насочен към учениците от прогимназиалния етап на обучение. Основната цел е да бъде постигната промяна в поведението на децата и техните учители към намаляване на потреблението на енергия в училищните сгради.

В България проектът се изпълнява от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който предоставя и оборудването за велокиното. Това е част от широка европейска инициатива, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Германия. По нея си партнират образователни институции от Чехия, Румъния, България и Германия, а в други дейности за обмяна на опит между общини участват още Гърция, Полша и Португалия. Директен партньор на НДЕФ за дейностите у нас е берлинският Независим институт по околна среда.