Община

Велико Търново ще има площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата

Велико Търново ще има площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата. Обектът ще бъде изграден в до квартал „Чолаковци“, в района „Дълга лъка“ – срещу бившия радиозавод, до въжения пешеходен мост.

Площадката ще започне да функционира през декември, а там хората ще могат да предават сортираните в домовете си отпадъци от опаковки, пластмаса, хартия, биоразградими материали от градините, строителни и едрогабаритни отпадъци от домовете.

Всяко домакинство, което събира разделно опаковки, ще получи магнитна карта и при натрупване на определено количество част от платената такса за битови отпадъци ще се възстановява. Тази система ще започне да работи от 1 януари 2022 г. За целта предстои приемане на промени в местната нормативна уредба.

Инициативата се реализира съвместно с „ЕкоПартнърс България“ ЕООД.