Икономика

Велико Търново ще домакинства среща по международен екопроект

Информационна среща по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” ще домакинства Велико Търново. Форумът ще се проведе на 16 октомври – сряда, от 13 часа в конферентната зала на хотел „Алегро”.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на дейностите е осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на повече от 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита от складове в страната, както и почистването на помещенията.

Общата стойност на проекта е 39 858 195 лева. От тях националното съфинансиране е 3 516 900 лева. Останалите средства са швейцарски принос.  Дейностите по проекта ще допринесат за намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани. Те ще подобрят живота на населението в 100 български общини, а това ще създаде възможност и за инвестиции в тях.