Община

Велико Търново участва в превантивна кампания за борба с трафика на хора

Местната комисия за борба с трафик на хора към Община Велико Търново стартира от началото на месец октомври превантивно-информационна кампания, чиито дейности са насочени към повишаване на информираността относно това престъпление, както на рискови и уязвими групи, така и на цялата общественост.

Кампанията стартира с информационна беседа и прожекция на филм по темата в ЧПГ „АК – Аркус“, където близо 150 колежани от осми и девети клас бяха запознати с рисковете от попадане в трафик на хора и начините за предпазване. Информационните срещи с ученици продължават в ПЕГ „Проф. д-р. А. Златаров“, ПМГ „В. Друмев“, както и в други училища от гр. В. Търново.

По отношение на дейностите със студенти – вече има проведени няколко събития в Стопански и Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ под надслов „Младите хора срещу съвременното робство“. Важен акцент при работата с младите хора е те да бъдат не само информирани, но и мотивирани и ангажирани да вземат участие в подобни кампании и социално значими каузи, каквато е борбата с трафика на хора.

Ученици-доброволци към МКБТХ проведоха информационна акция в Центъра на гр. Велико Търново. Те разпространяваха сред населението на града информационни материали,  балони с послания, информираха всеки желаещ за рисковете от попадане в трафик на хора и начините за предпазване. За тази цел бяха обособени няколко информационни къта и табла.

Кампанията ще приключи в края на месец ноември, когато доброволците към Комисията ще изнесат открит урок по темата пред свои връстници, както и пред експерти от региона, имащи отношение към престъплението трафик на хора и неговото ограничаване.

Провеждането на превантивно-информационната кампания цели не само да повиши информираността и непримиримостта към това престъпление сред младежи и подрастващи, но и да ги направи по-социално ангажирани не само към тази, но и към други подобни каузи, свързани с преодоляването и премахването на рискови и негативни явления в нашето съвремие.