Община

Велико Търново – с редица инициативи в Световния ден за борба с глада

Световният ден за борба с глада /16 октомври/ бе отбелязан във Велико Търново с провеждането на обществени инициативи. Общината подпомогна реализацията на редица благотворителни кампании, организирани от местната структура на Българския червен кръст.

75 социално-слаби и крайно нуждаещи се жители на Старата столица, които са обхванати в социалната услуга „Обществена трапезария“, получиха топъл обяд, приготвен с предоставени от Български младежки червен кръст продукти. Те бяха набрани чрез дарителска акция, провела се в два от големите хипермаркети в града.

Пред сградата на Съдебната палата доброволци раздаваха храна на нуждаещи се. Порциите бяха приготвени в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново.

В отделна благотворителна кампания Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ предостави на жители на Габровци, Въглевци, Големаните и Балван пакети с храна.

Студенти в специалността „Медицинска сестра“ във Великотърновския филиал на Варненския медицински университет мериха безплатно кръвната захар и кръвното налягане на всички желаещи.

Решението за отбелязване на Световния ден за борба с глада е прието от Организацията по прехрана и земеделие към ООН през далечната 1945 г. В днешно време различни кампании, инициативи и дейности се осъществяват в повече от 150 държави. България се включва в кампанията през 2006 г. Сред основните цели са превенцията и намаляване броя на гладуващите хора, както и ангажиране на широката общественост в ограничаването и преодоляването на вредите от това негативно  социално явление.

Задоволяването на потребностите от приготвена (готова за консумация) храна на социално-слабите великотърновци и на хората в нужда е сред основните приоритети и ангажименти на Община Велико Търново в социалната сфера. Чрез домашния социален патронаж над 300 души на територията на 14 населени места от Общината получават порции в домовете си. Храна бива доставяна на още 60 потребители в следните социални услуги: Дневен център за деца с увреждания – Велико Търново (25 лица); Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ – с. Балван (20 лица) и Кризисен център за деца, станали жертви на трафик или пострадали от насилие (15 лица).

75 социално-слаби и крайно нуждаещи всеки ден получават безплатно топъл обяд, благодарение на социалната услуга „Обществена трапезария“.