Община

Велико Търново открива площадка за разделно събиране на отпадъци

От понеделник (31 януари) започва работа площадката за разделно събиране на отпадъци във Велико Търново. Жителите на града и населените места от общината ще могат да предават отпадъци (опаковки) от метал, стъкло, хартия и пластмаса. За претеглянето им е монтирана електронна везна със съответния софтуер.

За натрупване на количество, осигуряващо връщане на част от такса смет, е необходимо да бъде заявен партидният номер на имота, срещу което всеки ще получи собствен чип.

Площадката е оформена в промишлената зона „Дълга лъка“. Обектът включва достатъчно количество съдове за всички видове разделни събрани отпадъци, включително и едрогабаритни. Работното време е в дните от понеделник до събота включително – от 8:30 до 17:00 ч.

От март ще започне да функционира и мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от опаковки, който ще обикаля в кварталите по график през почивните дни.

Община Велико Търново апелира за разделно събиране на отпадъците както на площадката, така и чрез използване на цветните контейнери на „Еко Партнърс България“. Сметта, която подлежи на рециклиране, но е попаднала в общия поток отпадъци в смесените контейнери и пресована от сметосъбиращите машини, се оказва неподходящ материал за последващо рециклиране.