Община

Велико Търново кани занаятчии и земеделски производители от България и Румъния на базар „FairDeal“

Голям базар за занаятчии и селскостопански производители ще се състои във Велико Търново след по-малко от месец – на 4 и 5 септември. Събитието е част от дейностите по устойчивостта на проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020.

Базарът е нова и отлична възможност за производители и творци от двете страни на река Дунав – България и Румъния, да представят своите традиции, обичаи, старинни техники, култура и фолклор.

36 атрактивни павилиона в идеалния център на Велико Търново – в парк „Марно поле“, ще са на разположение на занаятчиите и земеделските производители.

Участието в големия форум на открито „FairDeal 2021“ е напълно безплатно, а допълнителна информация може да бъде получена на телефони 062 619357; 0887 630732; 0889 736463.

Добра възможност за участниците в базара „FairDeal 2021” е създаване на собствен електронен магазин за извършване на търговия, което може да се извърши чрез електронната платформа FairDeal, финансирана по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020. Всеки желаещ може да го направи безплатно на следния линк: https://fairdeal.bg/

Електронната платформа има няколко основни предимства:

FairDeal дава шанс на всеки производител лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория.

FairDeal помага на малкия и средния бизнес да създаде нови контакти, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си.

Откриването на базара във Велико Търново е на 4 септември в парк „Марно поле“ от 10:00 часа.

Веднъж, създали свои електронни магазини, участниците могат да продължат да реализират своята продукция на нови пазари и след приключване на събитието – чрез достъпен и в същото време удобен начин, като обявят своята практика в интернет.