Денят Община

Велико Търново и Русе ще са центрове – двигатели на растеж в Северен централен район в новия програмен период

Велико Търново и Русе ще бъдат центровете – двигатели на растеж в Северен централен район /СЦР/ в програмния период 2021 – 2027-а. Общините Габрово, Горна Оряховица, Свищов,  Севлиево и Разград ще бъдат другите опорни центрове за развитие на района. Те ще получават директна подкрепа от програмата за развитие на регионите за постигане на догонващ  ефект. Това съобщи във Велико Търново зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, по време на  заседание на Националното сдружение на общините, на което присъстваха кметове и представители на местната власт от Северен централен район.

По нейни думи три основни приоритета са включени в Регионалната схема за пространствено развитие на СЦР. Те са  икономическа трансформация и осигуряване на подем, развитие на човешкия потенциал и постигане на социално включване и растеж и  свързаност в рамките на територията. „Северен централен район се отличава с това, че е вторият отзад напред по развитие в страната. На ниво Европейски съюз – това е един от районите с недобри показатели по отношение на социални и икономически индикатори. Така че след 2020 г. основното, което трябва да постигаме, е преодоляване на икономическите дисбаланси, които да доведат след себе си и необходимостта от осигуряване на по-добра социална среда, начин на живот и да постигаме повече за развитието на територията”, коментира Николова.

Дострояването на автомагистрала „Хемус”, транспортният коридор Русе – Велико Търново и тунелът под Шипка са също записани като приоритетни в Регионалната схема за пространствено развитие на СЦР. Зам.-министърът съобщи, че в момента се подготвя съвместен проект между България и Румъния за прединвестиционно проучване на водния транспорт по Дунав и възможностите за изграждане на нови мостови съоръжения и пристанищна инфраструктура край реката.

Над 3 милиарда лева се очаква да бъде бюджетът на ОП „Развитие на регионите”. Програмата  ще осигурява финансиране в периода 2021-2027 година