Община

Велико Търново и португалският Брага ще развиват партньорството си

Заместник-кметът на Община Велико Търново Ганчо Карабаджаков се срещна с Антонио Баросо –  представляващ кабинета на кмета на град Брага /Португалия/. Ганчо Карабаджакав запозна госта с възможностите, които Велико Търново предлага за партньорство и за съвместни проекти в областите на изкуствата, културата, науките и образованието, в туризма и бизнеса. Коментирани бяха много добрите перспективи за партньорство и между университетите и академичните общности на двата града.

Заместник-кметът предложи сътрудничеството между Велико Търново и Брага да стартира с взаимни гостувания на малки групи творци със свои произведения. Така на практика ще бъде насърчено партньорството между двата града в областта на съвместните културни проекти. Ганчо Карабаджаков даде идея и за обмен в областта на ключови културни събития и проекти в двата града, които могат да бъдат обект на партньорство.

Гостът от Брага подчерта, че е впечатлен и удовлетворен от представянето по време на Международно изложение „Културен туризъм Велико Търново“. Той оцени събитието като много добра възможност за презентиране на високо ниво и пред професионални общности богатите възможности, които Брага предоставя в областта на туризма. Антонио Баросо заяви, че португалският град е център на три университета с общо над 20 000 обучаеми студенти, над 1 000 от тях чуждестранни.

Градът е бил столица на провинция Галиция, а понастоящем е утвърден индустриален център, но и средище на изключително богато културно-историческо наследство. Над 20% от регионалния брутен продукт на португалския град се формират от туризма и свързаните с него индустрии.Едновременно с това Брага е сред градовете, които дават множество възможности на стартиращи компании и подпомагат тяхното развитие.

Португалските партньори са готови да споделят опит с Велико Търново в развитието на стартъп и стимулирането на множество млади хора да основат, стартират и развиват свои компании. Ганчо Карабаджаков потвърди интереса на Велико Търново към тази тема и декларира, че политиката за подкрепа и стимулиране на стартиращи компании е част от стратегията за устойчиво развитие на Старата столица и региона.