Здравеопазване

Велико Търново е на 18 място у нас според ИПИ по достъп до лекари-специалисти

Област Велико Търново се нарежда на 18 място в страната по достъп до лекари – специалисти. Изводът е на Института по пазарна икономика, чийто екип е разработил  индекс, който оценява достъпа до лекари-специалисти в различните области на страната. Индексът се основава на данните за териториалното разпределение на 17 групи лекари-специалисти към края на 2019 г., съотнесени като брой лекари от конкретната специалност на човек от населението.
Според приложения подход, достъпът до лекари-специалисти в Плевен е най-лесен. Очаквано, на второ място се нарежда столицата с големия си брой специализирани лечебни заведения. Сходен е достъпът до лекари-специалисти в Пловдив и Варна, а София-област също се нарежда в челната петица. С най-труден достъп изпъкват Добрич, Кърджали и Ямбол. Повечето области споделят сходни проблеми в достъпа – най-често такива има при кардиолозите, акушер-гинеколозите, психиатрите.

В отделните специалности най-малки регионални различия в  достъпа  има при инфекционистите. Причина за това обаче е най-вече малкият им брой – общо 210 в цялата страна, като дори в столицата те са едва 28, а във цялата видинска област има само един. Обратно, най-неравномерното разпределение е при най-разпространените специалисти, като от почти 1800 кардиолози над 400 са в София. Сходно е разпределението и при акушер-гинеколозите.

По данни на НСИ към 31-ви декември 2019 г. в област Велико Търново има 748 лекари, от които едва четирима са инфекционисти. Кардиолозите са 51, 56 са педиатрите, 38 – хирурзи и 14 ортопеди.

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ