Образование

Велико Търново домакинства финала на международния проект „Младежка сила“

Програма за обучение „Култура, гражданство и групово обучение за овластяване на младежи в неравностойно положение” за учители и треньори на младежи разработи международен екип от четири организации, сред които Сдружение ГЛОУ. Програмата може да бъде изтеглена безплатно от сайта на проекта на 5 езика. Тя е разработена в рамките на международен проект „Младежка сила (Youth Power)“, проект №: 2020-3-ES02-KA205-016252, финансиран по програма Еразъм+ и реализиран от консорциум от 4 страни.

Във Велико Търново се състоя и заключително мероприятие по проект „Младежка сила (Youth Power)“, в което се включиха 50 младежи доброволци и над 400 жители на града. В рамките на мероприятието доброволците представиха на практика из старата столица някои от предложените методите в програмата чрез кратки занимания, в които включиха гражданите на Велико Търново.

Проектът „Младежка сила (Youth Power)“ се основава на практиките, използващи гражданското образование и културата, и особено ползите от груповия коучинг, които могат да помогнат за обединяването на хора от различен културен и етнически произход и могат да допринесат за интеграцията и включването на младите хора в неравностойно положение и следователно към общностното сближаване.